เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลบ้านโป่ง คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล เข้าร่วมประกอบพิธี วันปิยมหาราช วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่5 ณ สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม

__0001_small.jpg __0002_small.jpg __0003_small.jpg __0004_small.jpg __0005_small.jpg
__0006_small.jpg __0007_small.jpg __0008_small.jpg __0009_small.jpg __0010_small.jpg
__0011_small.jpg __0012_small.jpg __0013_small.jpg __0014_small.jpg __0015_small.jpg
__0016_small.jpg __0017_small.jpg __0018_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator