ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม
 กิจกรรม/โครงการ 
 
 
กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ รักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนสองข้างทาง สายปิงโค้งพร้าว โดยมีท่านอัษฎางค์ พุทธวงศ์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษาและหล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดทุ่งน้อย นำโดยนายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร สภา ฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนบ้านโป่ง ผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ประเพณีรดน้ำดำหัวผุ้สุงอายุตำบลบ้านโป่ง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดยนายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ เป็นประธานในพิธี
พิธีมอบเกียรติบัตรมหาลัยสูงวัยเทศบาลบ้านโป่งรุ่นที่2วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ2561นำโดย ท่านปลัด ดำรงศักดิ์ ยาดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ร่วมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ร่วมเเจกเบี้ยยังชีพ เสื้อกันหนาว ปฎิทิน ให้เเก่ ผู้สุงอายุ เเละคนพิการ เนื่องในวันขึ้นต้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2561
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ร่วมกับ คณะบริหาร สมากชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน มอบรถเข็น รถโยก เเพมเพิล เเละนมผงเด็ก ให้เเก่ผู้พิการเเละเด็กแรกเกิด วันที่ 25 ธันวาคม 2560
พิธีเปิด โครงการมหาวิทยาลัยสูงวัย นำโดย ท่านปลัด นาย ปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ เทศบาลบ้านโป่ง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ -การเลือกประธานรุ่น กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตเมื่อสูงวัย โดย พัฒนากรอำเภอพร้าว
โครงการ จิตรอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ นำโดย นายก ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ เเละคณะบริหาร คณะสภา พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเเละประชาชน ตำบลบ้านโป่ง ณ พระธาตุกู่เวียงยิงบ้านทุ่งน้อย หมู่ 6 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว วันที่ 9 พฤศจิกายน พศ 2560
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย น.ส รสริน วงศ์คำ ปลัดเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมประกอบพิธี วันปิยมหาราช วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เพื่อน้อมรำลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม
กิจกรรมร่วมพิธีถวายพระพรและร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง โดยมี นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ ได้ให้เกียรติฯ เป็นประธานในพิธี
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ฉลองพระชนมายุ ๖๕ พรรษา 28 กรกฎาคม 2560ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ ป็นประธานในพิธี
งานเเห่เทียน เเละ หล่อเทียนพรรษาวันที่ 6 กรกฎาคม พศ 2560 ณ วัดทุ่งน้อย นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดยนายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่งเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามน้ำแม่งัดบ้านดงป่าแดง หมู่8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ 15 พ.ค. 60
งานรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุประจำปี 2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายกเทศบาลบ้านโป่ง นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ เป็นประธานในพิธี
พิธีมอบเกียรติบัตรมหาลัยสูงวัย รุ่นที่ 1วันที่ 16 มีนาคม พศ 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย ท่านนายอำเภอ ทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
พิธีรวมพลังความภักดี กิจกรรมถวายสัตย์ปฎิญาณ ทำความสะอาดพระธาตูกู่เวียงยิงร่วมกันเก็บขยะรอบหมู่บ้าน วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้ และฝึกทักษะงานฝีมือ ทำริบบิ้นไว้อาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมโครงการมหาวัยสูงวัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมนันทนาการ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมการมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จำนวน ๓๐ ราย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมประกอบรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคมและ ตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมมหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 6 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมการเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 59 กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน 59 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 59 กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 59 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 59 เปิดมหาวิทยาลัยสูงวัย
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านแม่แพง หมู่ที่ ๓ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฤาษีทรงอาทิตย์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมงานดำหัวหัวปี59 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโป่ง และพิธีเปิดถนนโอเวอร์เลย์ ร่วมใจสามัคคี รักษาดูแลถนนร่วมกัน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster