My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => General Discussion => ข้อความที่เริ่มโดย: thunchanok ที่ เมษายน 20, 2017, 01:47:03 pmหัวข้อ: พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2560
เริ่มหัวข้อโดย: thunchanok ที่ เมษายน 20, 2017, 01:47:03 pm
วันที่ 18 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง เป็นประธานพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านโป่ง นั้น ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้เชิญผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และระลึกนึกถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนในวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วย การแสดงของผู้สูงอายุหมู่ต่างๆ เช่น การฟ้อนประกอบเพลง การรำวงย้อนยุค เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนุกสนาน การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยต่อผู้อาวุโสที่นับถือ รวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย


หัวข้อ: Re: พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2560
เริ่มหัวข้อโดย: Lavierky ที่ กันยายน 08, 2017, 02:50:10 pm
พิธีนี้จัดขึ้นทุกปีหรือป่าวครับหรือจัดแค่ปีเดียว