ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใส
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนแสดงขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
การบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประเมินความพึงพอใจ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

ระเบียบกฎหมายและมติต่างๆ
วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ website เทศบาลตำบลบ้านโป่ง พระธาตุยองผาเป็นสง่า ดูงามตาโป่งน้ำร้อน อนุสรณ์พระธาตุเวียงยิง ที่พึ่งพิงครูบาอินสม น่าชื่นชมน้ำแม่งัด
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านโป่ง

อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ออกสำรวจถนนร่วมกับนายกและช่างอบต.สันทราย จากบ้านดงป่าแดงหมู่8ถึงบ้านหนองครก ต.สันทราย ระยะทาง 1,780เมตรเพื่อเสนอ ของบ อบจ.ในปีนี้
กิจกรรม พัฒนาพระธาตุกู่เวียงยิง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร คณะสภา และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระธาตุกู่เวียงยิง บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม โครงการถวายเทียนและหล่อเทียนเข้าพรรษา นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร คณะสภา กำนัน ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ร่วกิจกรรม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม วันเด็กเเห่งชาติ นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง คณะสภา กำนัน ผู้ใหญ่ ร่วกิจกรรม ในวัน เสาร์ ที่ 11 มกราคม2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรม เเจกผ้าห่มกันหนาว ปฎิทินเบี้ยยังชีพ เนื่องในวันขึ้นต้นปีใหม่นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่งร่วมกับ คณะบริหาร คณะสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน วัน อังคาร ที่ 7 มกราคม พศ 2563
เเทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศบาลตำบลบ้านโป่ง นายปรีชา หนูทองเเก้ว ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และ คณะสภา รวมทั้ง พนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่งได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวัน พุธ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พศ 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านเเจ่งกู่เรือง
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง นายปรีชา หนูทองเเก้ว ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร คณะสภา รวมทั้ง พนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่งทุกคน ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พศ 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านเเจ่งกู่เรือง เเละต่อด้วย กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา พระธาตุกู่เวียงยิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร
พิธีมอบเกียรติบัตร มหาลัยสูงวัย เทศบาลตำบลบ้านโป่งรุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติ จากท่าน วัชรพล แก้วเปรมกุศล ปลัดอำเภอพร้าว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วันที่ 25 กรกฎาคม พศ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมโครงการ เเห่เทียน เเละ หล่อเทียน เข้าพรรษานำ โดย คณะบริหาร ปลัดเทศบาล คณะสภา พนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง คณะครูเเละนักเรียนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง คณะครูนักเรียนชุมชนบ้านโป่ง เเละคณะชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม พศ 2562 ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พัฒนากู่เวียงยิง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง เนื่องใน วันเเม่เเห่งชาติ นำโดย ปลัดเทศบาล นาย ปรีชา หนูทองเเก้ว เเละ คณะบริหาร คณะสภา พนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ 3 มิถุนายน พศ 2562
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ ปลัดเทศบาล คณะบริหาร คณะสภา รวม ถึงเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ ปลัดเทศบาล คณะบริหาร คณะสภา พนักงาน ทุกคน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม พศ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เเละ คณะบริหาร คณะสภา ร่วม เเจกเบี้ยยังชีพ ผ้าห่ม ปฏิทิน ให้เเก่ผู้สูงอายุ เเละ ผู้พิการเนื่องในวันขึ้นต้นปีพุธศักราชใหม่ ปี พศ 2562 วันที่ 4 มกราคม พศ 2562

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่4 โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่5
โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่6 โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่8

 

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๒๙-๐๑๖ บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อบ้านดงป่าแดง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต. หมู่ที่ ๖-๓-๘-๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต. หมู่ที่ ๖-๓-๘-๔
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ 29-002 ฯลฯ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก) ฯลฯ
ประกาศตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง รหัสทางหลวง เลขที่ ชม. ถ 29-001
ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วง รหัสทางหลวง เลขที่ ชม. ถ 29-001
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๑ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ บ้านสันต้นม่วง หมู่ ๒ ตำบลบ้านโป่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ฯ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับ ปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับ ปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙-๐๐๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ - ป่าหวาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ร่างประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
รายละเอีดยการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายด้้้วยไฮดรอลิค และติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำงัด หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาดสอบราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง - หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง - หมู่ที่ 8 บ้านดงหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านป่าฮิ้น- หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster