ส่วนหัว
Untitled Document
ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว
นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านโป่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Download เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คลังความรู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการประชาชน
การบริการจัดเก็บภาษี
โครงการเพื่อประชาชน
โครงการของบปี ๖๐
ฝ่ายปกครองตำบลบ้านโป่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโป่ง

หน่วยงานที่ควรรู้จัก

วัด, โบราณสถาน , สำนักสงฆ์
ในตำบลบ้านโป่ง
พระธาตุยองผา
วัดโป่งงาม
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านดง
วัดป่าลัน
วัดป่าหวาย
วัดป่าฮิ้น
วัดพระธาตุกู่เบี้ย
สำนักสงฆ์หนองบัวงาม

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ website เทศบาลตำบลบ้านโป่ง พระธาตุยองผาเป็นสง่า ดูงามตาโป่งน้ำร้อน อนุสรณ์พระธาตุเวียงยิง ที่พึ่งพิงครูบาอินสม น่าชื่นชมน้ำแม่งัด
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

พิธีเปิด โครงการมหาวิทยาลัยสูงวัย นำโดย ท่านปลัด นาย ปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ เทศบาลบ้านโป่ง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ -การเลือกประธานรุ่น กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตเมื่อสูงวัย โดย พัฒนากรอำเภอพร้าว
โครงการ จิตรอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ นำโดย นายก ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ เเละคณะบริหาร คณะสภา พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเเละประชาชน ตำบลบ้านโป่ง ณ พระธาตุกู่เวียงยิงบ้านทุ่งน้อย หมู่ 6 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว วันที่ 9 พฤศจิกายน พศ 2560
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย น.ส รสริน วงศ์คำ ปลัดเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมประกอบพิธี วันปิยมหาราช วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เพื่อน้อมรำลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม
กิจกรรมร่วมพิธีถวายพระพรและร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง โดยมี นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ ได้ให้เกียรติฯ เป็นประธานในพิธี
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร ฉลองพระชนมายุ ๖๕ พรรษา 28 กรกฎาคม 2560ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ ป็นประธานในพิธี
งานเเห่เทียน เเละ หล่อเทียนพรรษาวันที่ 6 กรกฎาคม พศ 2560 ณ วัดทุ่งน้อย นำโดย นาย ศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดยนายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่งเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามน้ำแม่งัดบ้านดงป่าแดง หมู่8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ 15 พ.ค. 60
งานรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุประจำปี 2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย นายกเทศบาลบ้านโป่ง นายศิโรจน์ ชมภูรัตน์ เป็นประธานในพิธี
พิธีมอบเกียรติบัตรมหาลัยสูงวัย รุ่นที่ 1วันที่ 16 มีนาคม พศ 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง นำโดย ท่านนายอำเภอ ทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
พิธีรวมพลังความภักดี กิจกรรมถวายสัตย์ปฎิญาณ ทำความสะอาดพระธาตูกู่เวียงยิงร่วมกันเก็บขยะรอบหมู่บ้าน วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้ และฝึกทักษะงานฝีมือ ทำริบบิ้นไว้อาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมโครงการมหาวัยสูงวัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมนันทนาการ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมการมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จำนวน ๓๐ ราย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมประกอบรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคมและ ตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมมหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 6 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
กิจกรรมการเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 59 กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 4 วันที่ 9 มิถุนายน 59 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 59 กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 59 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสูงวัย ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 59 เปิดมหาวิทยาลัยสูงวัย
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านแม่แพง หมู่ที่ ๓ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฤาษีทรงอาทิตย์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง จัดกิจกรรมงานดำหัวหัวปี59 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโป่ง และพิธีเปิดถนนโอเวอร์เลย์ ร่วมใจสามัคคี รักษาดูแลถนนร่วมกัน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่4 โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่5
โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่6 โครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่8

 

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำงัด หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าแดง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาดสอบราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านป่าลัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง - หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง - หมู่ที่ 8 บ้านดงหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านป่าฮิ้น- หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
                       
 
พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 307 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ webmaster